Protocol buitensportactiviteiten

20 mei, 2020

De toerclub WTC Roden is opgericht in 1981 en heeft als doelstelling het toerfietsen, en het ATB-en te bevorderen en te stimuleren, zonder wedstrijdkarakter in en om Roden.
De vereniging is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 40046959.
De toerclub WTC Roden is aangesloten bij de NTFU.
Plezier en ontspanning staan voorop, maar ook de sportieve uitdaging maakt er onderdeel van uit.

WTC Roden faciliteert alleen trainingen voor volwassenen.

Vanuit dit oogpunt zouden wij graag weer willen starten met onze buitentrainingen met daarbij onderstaande regels in acht te nemen, waarbij het uitgangspunt is de door de NTFU opgestelde richtlijn “Fietsen volgens landelijk protocol Verantwoord Sporten”.

 • Voor alles geldt: gezond verstand staat voorop
 • Behoud ten minste 1,5 meter afstand van elkaar
 • Bij klachten 24 uur voorafgaande aan de training zoals koorts, hoesten of verkoudheid geldt, blijf thuis. Deelnemers kunnen om deze reden worden uitgesloten van de training
 • Blijf  thuis als iemand in jouw huishouden koorts en/of benauwdheidsklachten heeft
 • Blijf thuis als iemand in jou huishouden positief getest is op het coronavirus (COVID-19)
 • Aanmelden vooraf voor de training is verplicht via de trainingsapp
 • Deelname staat alleen open voor leden van de WTC Roden
 • Maximaal aantal deelnemers is beperkt tot 20 personen
 • Individueel fietsen naar de locatie of maximaal met 4 personen met 1,5 meter afstand
 • De training zal bestaan uit individuele oefeningen
 • Maximaal 5 minuten voor aanvang van de training melden op locatie
 • Aanwijzingen van de trainer en aanwezige bestuursleden volgen
 • Na de training keren we alleen huiswaarts of maximaal met 4 personen met 1,5 meter afstand

Bovenstaande richtlijn zal aan alle deelnemers worden gecommuniceerd en ook aanwezig zijn op de trainingslocatie.

Locatie: nabij de ijsbaan te Langelo, de parkeerplaats hier is voldoende groot om te zorgen dat eenieder 1,5 meter afstand tot elkaar kan bewaren terwijl de training wordt uitgelegd.

De trainingen van WTC Roden worden verzorgd door onze trainer Stefan Poutsma.

Het rondje waarop getraind wordt heeft een lengte van circa 4km en de wegen zijn voldoende breed en autoluw.


In kleine groepjes (max 4 personen) worden de aanwezige leden geïnstrueerd en zullen op verschillende tijden starten aan het rondje;

Trainingen vinden wekelijks plaats op de dinsdagavond vanaf 19:00 uur tot 20:30 uur

Voor meer informatie kunt u zich wenden tot:

Naam:             Jaroen Cazemier
Functie:          Voorzitter WTC Roden
E-mail:            voorzitter@wtcroden.nl