Clubblad

De redactie presenteert al zolang Toerclub WTC Roden bestaat een veelzijdig clubblad genaamd de “Raddraaier”. Hierin staat o.a. nieuws over de vereniging, verslagen van leden en andere leuke fietsweetjes. De “Raddraaier” wordt dóór en vóór WTC leden gemaakt.

Verspreiding

Het clubblad verschijnt 6x per jaar en wordt digitaal per mail verstrekt aan de leden.

Kopijdatum

Voor een goede planning is het van groot belang dat de kopij ook daadwerkelijk binnen is wanneer de kopijdatum is aangebroken. Voor het hele jaar is er een planning gemaakt. Wilt u hier rekening mee houden bij het inzenden van uw kopij.

Suggesties voor ons clubblad?

Mocht u nog suggesties hebben voor ons clubblad. We horen het graag en misschien kunnen we er ook iets mee doen. Stuur een mail naar WTC Roden.

Inleveradres

Wat mag u ons sturen? Een persoonlijk verslag van een toertocht, ervaring met een training of een andere leuke activiteit die u heeft meegemaakt. Zolang het maar met fietsen en/of met onze club te maken heeft.

Stuur uw kopij via e-mail naar: info@wtcroden.nl