Zondagstocht ATB

13 februari, 2022

Zondag 13 februari konden we een keer als club gezamenlijk een tocht fietsen nadat we 2 jaar, op een enkele uitzondering na, weer een club tocht konden fietsen. Met 21 deelnemers een mooie tocht, uitgezet door Klaas en Marcel. Bedankt daarvoor.

Met onderweg koffie met koek bij Maallust in Veenhuizen.


De volgende tocht is er voor leden op zondag 27 februari, Afsluittocht ATB.