Veiligheid

Wat doet toerclub WTC Roden aan het bevorderen van een veilig fietsklimaat:

 • We fietsen conform de NTFU gedragscodes voor de sportieve racefietser en mountainbiker
 • We hebben gedragsregels m.b.t. fietsen in een groep
 • Er is continu aandacht voor veilig fietsgedrag door aandacht in het clubblad en op de website
 • We zetten opgeleide verkeersregelaars in tijdens georganiseerde veldtoertochten
 • Georganiseerde toerfietsevenementen worden georganiseerd volgens de regels van het NTFU veiligheidshandboek

 

Gedragscodes

Elk lid van de Toerclub WTC Roden wordt geacht zich te houden aan de gedragscodes, die zijn opgesteld door de NTFU, Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten.

ATBGedragscode atb

Je bent niet de enige in het bos. Het bos wordt gebruikt door vele recreanten die allen op hun eigen manier willen recreëren zonder daarbij last van elkaar te hebben. Om dit te bevorderen zijn er een aantal regels opgesteld waaraan iedereen zich dient te houden. Dus ook jij!

 

 

 

 

RACEGedragscode racefiets

Je bent niet de enige op de weg. De weg wordt gebruikt door veel weggebruikers die allen op hun eigen manier snel door het verkeer willen. Om veilig een weg te banen door het verkeer zijn er een aantal regels opgesteld waaraan iedereen zich dient te houden. Dus ook jij!

 

 

 

 

En een belangrijke aanvulling op beide gedragscodes is: Draag altijd een fietshelm!

Gedragsregels

Tijdens de trainingen en overige (club)tochten wil iedereen de te fietsten kilometers veilig af te leggen. Toerclub WTC Roden heeft daarom een aantal gedragsregels opgesteld waar een ieder zich aan dient te houden. Deze regels zijn er om de veiligheid te waarborgen voor zowel jezelf, medefietsers en medeweggebruikers. Hieronder volgen een paar algemene gedragsregels, opgevolgd met specifieke regels omtrent snelheid, grootte van de groep en communicatie.

Algemeen

 • De “gouden regel” geldt ten allen tijde: Houdt je aan de verkeersregels.
 • Wees een dame/heer in het verkeer.
 • Wijzig, indien daar geen aanleiding voor is, nooit abrupt je rijrichting en rem nooit plotseling.
 • Het dragen van een valhelm is verplicht tijdens het rijden in clubverband. Wilt je toch liever geen valhelm dragen, dan is dat geheel op eigen risico en kan je dus niet meerijden in clubverband.
 • Het gebruik van een zogenaamd triatlonstuur (ossenkop) is tijdens clubtochten niet toegestaan.
 • Zorg dat je fiets in goede staat van onderhoud verkeert vooral remmen en banden.

Snelheid

 • De voorrijder bepaald het tempo.
 • Als iemand het niet bij kan houden, dient hij/zij dit tijdig door te geven aan de voorrijder zodat de snelheid aangepast kan worden. Dit moet ook gebeuren als iemand constateert dat een ander het niet goed kan bijhouden. Het kan niet zo zijn dat één of meerdere deelnemers afhaken, omdat we de genoemde snelheid zo nodig moeten halen.
 • Als er gereden wordt door de bebouwde kom over fietspaden, rijdt dan iets rustiger. Hier is het vaak wat drukker en er zijn andere verkeersdeelnemers, die geen rekening houden met snel rijdende wielrenners.
 • Als de groep groter is dan 8 personen dan krijg je al heel snel het elastiekeffect, waardoor er na elke bocht of vertraging achter in de groep heel hard gereden moet worden om weer bij de groep te komen. Hier wordt van de voorste 2 rijders verwacht dat er na een bocht of vertraging niet te snel wordt aangezet. Houdt rekening met de achterste rijders!

Grootte van de groep

 • Voordat met de tocht wordt aangevangen dient er gekeken te worden of het verstandiger is om de groep te splitsen. Het maximaal aantal deelnemers in een groep is toch eigenlijk wel 12, daarna wordt de groep al snel te groot. Afhankelijk van het aantal deelnemers wordt op aangeven van de voorrijder de groep opgesplitst.
 • Wanneer de groep wordt opgesplitst zullen de snelste rijders in de eerste groep starten. Beide groepen rijden dezelfde route, zo kan je als het toch te snel je laten afzakken naar de groep die achter je rijdt.

Communicatie

Bijzonderheden dienen tijdig doorgegeven te worden aan alle deelnemers, denk hierbij aan obstakels zoals paaltje, gat, drempel, tak en dergelijke. Het is zaak de signalen zo door te geven, zodat niet alleen de rijders die op de tweede rij rijden het horen, maar ook de laatste rijders in de groep. Dus luid en duidelijk en liever een keer vaker als helemaal niet. Naast het doorgeven van de obstakels, zijn er wat betreft het communiceren nog een aantal tekens afgesproken, deze zijn:

Teken Toelichting / signaal
Voor Er wordt een weggebruiker gaand in dezelfde richting gepasseerd. Met een armsignaal wordt de zijde van de weg aangegeven.
Tegen Er komt een weggebruiker tegemoet. Met een armsignaal wordt de zijde van de weg aangegeven.
Achter Er komt een weggebruiker achterop die de groep gaat inhalen.
Links / rechts Als er van richting veranderd wordt er afhankelijk van welke kant men op gaat “rechts” of “links” geroepen. Dit wordt ondersteund met een armsignaal. Bij twijfel langzaam rechtdoor rijden.
Ritsen Dit wordt geroepen als er niet twee aan twee kan blijven gefietst. Bijvoorbeeld bij het naderen van een wegversmalling/vernauwing. Daarna is het zaak zo snel mogelijk weer aan te sluiten of in te voegen.
Stop Er wordt een hand omhoog gestoken en “stop” geroepen bij het naderen van gevaar of een verkeersweg. Dit wil zeggen dat iedereen in zijn/haar remmen knijpt zodat we met z’n allen veilig het naderende gevaar kunnen ontwijken of veilig kunnen oversteken.
Vrij De weg is vrij van verkeer. Er wordt een teken gegeven met de arm door de voorrijders en er wordt “vrij” geroepen. Er wordt pas vrij gegeven als hele groep in één keer kan oversteken.
Lek Een van de groepsleden heeft een lekke band (of pech). Iedereen rijdt naar een veilige plek (d.w.z. berm, inrit, parkeerplaats of iets dergelijks) waar de pech gezamenlijk verholpen wordt of naar een andere oplossing wordt gezocht. We laten niemand achter!
Eerste/laatste De voorste rijder geeft bij het inhalen, van wandelaars of medefietsers, aan dat hij/zij de eerste is en geeft hierbij aan hoe groot de groep is die gaat passeren. De laatste rijder geef aan dat hij de laatste is van de groep.

 

Nog een laatste tip:

Mocht je regelmatig alleen fietsen dan is een mobieltje een aanrader. Mocht er dan wel iets gebeuren dan kan je indien het niet te ernstig is om hulp vragen. Uiteraard kan in groepsverband dit ook een stukje extra veiligheid betekenen.